Politică de Confidențialitate:

Pe site-ul Omofon sunt luate toate măsurile pentru a asigura acuratețea articolelor, însă noi nu garantăm integritatea lor, veridicitatea  și nici dacă informațiile prezentate în acestea sunt la zi, deoarece articolele sunt postate de către utilizatori. Aceștia sunt responsabili de conținutul pe care îl postează (video, imagini, text). Omofon poate șterge acest conținut în cazul în care primește o notificare plauzibilă, care să ateste că articolul nu este în conformitate cu legile Internetului. Omofon nu acceptă conținut care nu este în conformitate cu legile Internetului și nici nu își asumă responsabilitatea pentru el, în cazul în care acesta a fost postat. Fiecare user este responsabil pentru conținutul publicat pe site.

Omofon nu este respunzător pentru consecințele care decurg din utilizarea conținutului de pe site. Toți cei  care copiază integral sau nu articole de pe site-ul Omofon sunt exclusiv responsabili pentru link-urile externe, iar Omofon nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul acestor link-uri externe.

 

Conform DMCA:

Drepturile de autor ale imaginilor revin autorilor acestora. Omofon nu pretinde că deține dreptul de proprietate al vreunei fotografii afișate pe site, dacă acest lucru nu este specificat la sursă. Omofon nu intenționează, cu bună știință, și nici nu încearcă să jignească sau să încalce drepturile de autor sau de proprietate intelectuală ale nimănui. Anumite imagini utilizate pe site-ul Omofon sunt preluate de pe Internet, fiind considerate a fi în domeniul public. În plus, conținutul de pe site-ul Omofon (fotografii, video-uri, etc.) sunt utilizate în conformitate cu Legea Fair Use. Astfel, fotografiile sunt folosite pentru comentarii, critici, articole realizate în scopuri educaționale sau pentru prezentarea anumitor evenimente. În cazul în care fotografiile expuse în articolele noastre încalcă legea dreptului de autor, vă rugăm să ne contactați și vom elimina aceste imagini, imediat după ce vom primi dovada care atestă că sunt încălcate drepturile de autor.

 

DMCA – Informații privind încălcarea drepturilor de autor

Site-ul Omofon  respectă dispozițiile 17 U.S.C. 512, lege cunoscută și sub numele de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Pentru a dovedi că site-ul Omofon încalcă drepturile de autor, este nevoie să trimiteți o înștințare scrisă, care cuprinde următoarele:

O semnătură fizică sau digitală a persoanei autorizate care pretinde că îi sunt încălcate drepturile de autor.

O listă cu lucrările despre care se pretinde că  încalcă drepturile de autor.

Informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii (conducerea Omofon) să contacteze partea reclamantă, precum: adresa, numărul de telefon, e-mail, pentru ca partea reclamantă să poată fi contactată.

O declarație care atestă că partea reclamantă este de părere că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor sau de lege.

O declarație care atestă faptul că informațiile prezentate sunt adevărate și că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului despre care se presupune că i-au fost încălcate drepturile de autor (în conformitate cu secțiunea 512 (f): Orice persoană care pretinde cu bună știință, în mod eronat, că i-au fost încălcate drepturile de autor, poate fi pedepsită conform legii. Cu alte cuvinte, nu faceți reclamații false!).

 

Informații generale privind drepturile de autor:

Cea mai mare parte a materialelor postate pe site-ul Omofon sunt realizate în conformitate cu legea “fair use”, scopul acestor materiale fiind unul educațional, acestea fiind folosite pentru transmiterea anumitor evenimente. De asemenea, Omofon respectă toate cererile de eliminare.

Cererea dumneavoastră conform încălcarea drepturilor de autor o puteți trimite la: contact@omofon.com

 

Termeni și condiții privind preluarea articolelor de pe site-ul Omofon

Pentru preluarea articolelor (în totalitate sau doar a unui fragment) este necesară precizarea sursei Omofon și inserarea în mod vizibil a link-ului articolului la care se face referire.

Astfel, este interzisă orice formă de stocare și transmitere a conținutului fără specificarea sursei Omofon și a link-ului aferent.

Utilizatorilor le este interzisă postarea de materiale pornografice pe site, sau orice tip de material ilegale, inclusiv link-uri către site-uri care conțin asemenea conținut.

Adaugă un comentariu...